Ce funcții îndeplinește viziunea,

ce funcții îndeplinește viziunea

decocturi pentru îmbunătățirea vederii de la medici mulți oameni au o vedere slabă

Viziunea: Biroul Național de Statistică funcționează ca o structură integrată, coordonată, eficientă și inovativă, aliniată cadrului legislativ ce funcții îndeplinește viziunea statistica oficială și Codului de practici al statisticilor europene.

Valorile sistemului statistic naţional: producem date şi informaţii statistice de calitate şi utile, bazate pe independenţă profesională şi metodologii armonizate la standardele şi normele europene şi internaţionale; diseminăm imparţial, echidistant şi în timp util date statistice obiective şi relevante către toţi utilizatorii; funcţionăm cu personal profesionist, devotat principiilor şi normelor de funcţionare a statisticii oficiale într-un stat democratic; colaborăm activ în cadrul sistemului statistic naţional şi cu sistemele statistice externe, răspunzînd necesităţilor utilizatorilor, optimizînd sarcina asupra respondenţilor de date şi eficientizînd procesele statistice; sîntem transparenţi cu privire la funcţionarea şi evoluţia sistemului statistic naţional, la performanţele şi progresul înregistrat.

Principiile Funcţiile de bază ale Biroului Corespunzător rolului şi misiunii sale, Biroul îndeplineşte următoarele funcţii de bază: coordonează sistemul statistic naţional privind ce funcții îndeplinește viziunea şi producerea statisticii oficiale; elaborează şi implementează strategii de dezvoltare a sistemului statistic naţional programe statistice anuale şi multianuale; elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi mecanismele transpunerii lor în practică; efectuează managementul şi controlul realizării, în condiţii de calitate, a programelor şi planurilor statistice adoptate la nivel central şi regional; armonizează şi aliniază indicatorii statistici, metodologiile, metodele şi tehnicile aplicate pe plan naţional cu reglementările şi standardele internaționale; promovează cultura statistică în societate.

Îmbunătățirea viziunii DIY medicament pentru ochi timp de un an

Drepturile Biroului Biroul are următoarele drepturi: să solicite şi să primească gratuit, în condiţiile legii, de la persoane fizice şi juridice care cad sub incidenţa Legii nr.

Informațiiimportante