Indicatori de bază ai viziunii.

INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Faceți click pe imagine pentru a vedea mai multe informații Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă? Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ODDaltfel cunoscute ca Obiectivele Globale, sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate.

Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. Viziunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Aceste 17 obiective se bazează pe succesele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, iar acum acoperă și domenii noi, precum schimbările climatice, inegalitatea economică, inovațiile, consumul durabil, pacea și justiția, printre alte priorități. Obiectivele sunt interconectate - de multe ori cheia succesului într-un domeniu va implica abordarea unor aspecte mai frecvent asociate cu alt domeniu.

În scopul monitorizării ODD a Agendei la nivel global a fost aprobat un set de indicatori în număr deconform cărora va fi evaluată fiecare țară la nivel regional și global.

cunoștințe pentru vedere

Lista indicatorilor globali ODD este formată din indicatori. Indicatorii ODD sunt formulați reieșind din obiectivele globale stabilite și au drept scop raportarea la nivel global a unor indicatori comparabili în spațiu și timp.

metode neconvenționale de restaurare a vederii

Pe de altă parte, indicatorii globali au menirea de a atenționa guvernele asupra celor mai stringente probleme și necesitatea de a prioritiza acțiunile la nivel național și regional, inclusiv prin acordarea de asistență pentru dezvoltare. În procesul de naționalizare a ODD-lor setul de indicatori globali urmează să fie complementat cu indicatori adiționali, ce relevă contextul și prioritățile naționale.

vedere slabă 0 3

În procesul de identificare a indicatorilor naționali este important să fie respectate criteriile de bază pentru un indicator indicatori de bază ai viziunii, precum universal acceptabil şi măsurabil, corespunde anumitor cerinţe de calitate, este relevant în contextul țintelor naţionalizate. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior.

Informațiiimportante