Principiul schimbării punctelor de vedere

STRATEGIE (A) 15/07/ - Portal Legislativ

Cadrul istoric general[ modificare modificare sursă ] Statele Unite s-au alăturat Aliaților în lupta cu Puterile Centraleîn La începutul anuluiera clar că războiul se apropia de sfârșit.

Cele 14 puncte ale președintelui Wilson

Cele 14 puncte din discursul prezidențial fuseseră stabilite pe baza cercetărilor făcute de un grup de circa de consilieri conduși de colonelul Edward M. Houseconsilierul lui Wilson în probleme de politică externă și erau concepute să anticipeze conferința de pace. Discursul lui Wilson prelua multe dintre principiile progresiste care fuseseră folosite pentru reformele interne din SUA și le transpusese în politica externă: libertatea comerțului, tratatele deschise, democrația și autodeterminarea.

Discursul celor 14 puncte a fost singura declarație oficială prin care un participant la conflagrația mondială își recunoștea public obiectivele participării la război. Alți participanți la războiul mondial au oferit cel mult indicații cu privire la obiectivele lor în conflagrație, adevăratele motive, precum ocuparea de teritorii inamice, neputând fi declarate public.

principiul schimbării punctelor de vedere minus vederea este proastă

Discursul era, de asemenea, un răspuns la Decretul asupra păcii al lui Vladimir Ilici Lenin din octombriecare propunea o retragere imediată a Rusiei din război, o pace democratică și dreaptă, care nu implica anexări teritoriale.

Decretul lui Lenin avea să ducă la semnarea Tratatului de la Brest-Litovsk din 3 martie Primul din cele paisprezecece puncte, proclamate la 8 ianuarieprevedea că în viitor "nu vor mai exista acorduri internaționale private de niciun fel, ci doar convenții de pace publice, încheiate deschis".

Punctul al 2-lea, referitor la navigația maritimă liberă, trebuie înțeles împreună cu punctul al paisprezecelea care propune constituirea unei Ligi a Națiunilornavigația pe mări urmând să fie practicată astfel: liber în timpul unei păci generale, sub controlul Ligii Națiunilor pentru impunerea convențiilor internaționale în timpul unui război general deschis, sau în timpul unui război limitat, care să nu implice nerespectarea convențiilor internaționale, Liga Națiunilor urmând să rămână neutră.

Meniu de navigare

Acest punct lovea în interesele comerciale ale Imperiului Britanic. Premierul britanic Lloyd George a refuzat să accepte acest punct, iar restul Aliaților l-au acceptat cu dificultate. Punctul al 3-lea se referea la îndepărtarea, pe cât posibil, a tuturor barierelor economice și restabilirea unor condiții egale pentru comerțul principiul schimbării punctelor de vedere între națiunile care erau de acord cu principiile păcii și se asociau pentru menținerea ei.

Desigur, nu a fost intenția președintelui american să dea naștere la noi focare de conflict, ci el a dorit ca acest punct sa se aplice numai coloniilor create de război, cum era cazul coloniilor germane.

Prin punctul 6 se urmărea ca Rusia, considerată încă o mare putere, să fie atrasă în rândul națiunilor doritoare de pace, să fie supusă și ea programului de pace propus de Woodrow Wilson și să colaboreze cu națiunile libere pentru menținerea păcii și a stabilității politice internaționale.

Surprinzător a fost faptul că reintrarea Alsaciei și Lorenei în posesia Franței a fost inclusă în categoria punctelor neobligatorii, deși hotărârea de redobândire a acestor teritorii stătuse la baza politicii franceze timp de cincizeci de ani și provocase sacrificii fără precedent în război.

Reajustarea frontierelor Italiei în baza principiului autodeterminarii naționalităților. În mod similar, punctul 9 prevedea reajustarea frontierelor Austro-Ungariei în baza principiului autodeterminarii naționalităților, lucru care a permis apariția statelor CehoslovaciaAustriaUngariaextinderea României și apariția Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor — viitoarea Iugoslavie.

  1. Cele 14 puncte ale președintelui Wilson - Wikipedia
  2. Constitutia Romaniei si rolul opozitiei in statul de drept
  3. Termodinamică - Wikipedia
  4. Cadru general1.
  5. Существо, все более охотно отвечая на вопросы Хилвара, постепенно меняло свой облик.
  6. STRATEGIE (A) 15/07/ - Portal Legislativ

Serbiei îi trebuia acordat acces liber la mare. Relațiile dintre statele balcanice trebuiau determinate prin înțelegeri bilaterale, acestor state urmând să li se ofere garanții internaționale pentru independența politică și integritatea lor teritorială.

Cel mai vizualizat

Acest punct stabilea și regimul de circulație liberă a strâmtorilor Bosfor și Dardaneleîn condițiile garanțiilor internaționale. Acest punct reitera promisiunea făcută kurzilor pentru formarea unui stat național, promisiune nerespectată de niciuna dintre marile puteri.

  • Personalizarea - o abordare bazată pe dovezi: de la teorie la practică
  • John West-Burnham, expert în gestiunea învățării și predării, pledează pentru mai multă personalizare în școli.

Problema statului polonez era destul de complexă, pentru că era destul de greu să i se acorde acces liber și direct la mare. Până la urmă, Poloniei i-a fost acordată regiunea Sileziei Superioare și ieșire la Marea Baltică prin zona orașului Danzig și s-a creat Coridorul polonezcare delimita Prusia Orientală de restul Germaniei.

principiul schimbării punctelor de vedere viziune de bătrânețe

Poate cel mai important punct din cele 14 a fost ultimul. Aceasta Ligă a Națiunilor era bazată pe principiul securității colective a tuturor statelor, care doreau respectarea convențiilor internaționale.

Impactul declarației wilsoniene[ modificare modificare sursă ] Discursul a fost larg popularizat ca un instrument de propagandă, pentru a încuraja lupta Aliaților. Copii ale acestui discurs au fost aruncate în spatele liniilor germane, pentru a încuraja Puterile Centrale să capituleze în speranța unei păci juste.

principiul schimbării punctelor de vedere lecitina pentru vedere

Acțiunea a avut efectul scontat: printr-o notă din octombrie a prințului Maximilian von BadenCancelarul Imperiului Germanacesta cerea un armistițiu imediat și negocieri de pace pe baza celor 14 puncte. Discursul a fost rostit fără o consultare prealabilă a liderilor europeni aliați.

Constituюia Romвniei єi rolul opoziюiei оn statul de drept

Cum acest discurs a fost singura declarație publică cu privire la obiectivele războiului, el a devenit baza capitulării germane la sfârșitul Primului Război Mondial, așa cum s-a negociat în timpul Conferinței de pace de la Paris din și cum a fost stipulat în prevederile finale ale Tratatului de la Versailles - 28 iunie Opoziția francezilor și britanicilor la cele 14 puncte tratamentul vederii foamei devenit evidentă după încetarea ostilităților: britanicii erau împotriva liberei navigații maritime, iar francezii pretindeau despăgubiri de război.

Wilson a fost obligat principiul schimbării punctelor de vedere facă numeroase compromisuri pentru a se asigura că punctul 14, cel care privea înființarea Ligii Națiuniloravea să fie acceptat de toate părțile.

Principiile karmei

Până la urmă, Tratatul de la Versailles a mers mai departe decât propunerile wilsoniene. Amărăciunea provocată în Germania de prevederile tratatului de miopie gradul 1 a fost terenul fertil pe care s-au dezvoltat semințele fascismului în deceniul al 4-lea al secolului trecut.

Wilson a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Paceînpentru eforturile sale de reinstaurare a păcii. Ideile sale au inspirat mișcări de eliberare națională din toată lumea, inclusiv Mișcarea 1 Martie din Coreea. Din păcate, numai patru dintre cele 14 puncte ale programului wilsonian au fost adoptate în întregime.

Principiul schimbării punctelor de vedere trebuie spus că Senatul Statelor Unite a refuzat să ratifice Tratatul de la Versailles și a paralizat, încă de la început, Liga Națiunilor visată de Wilson. În Statele Unitecea mai puternică opoziție la ratificarea Tratatului de la Versailles a venit din partea republicanului Henry Cabot Lodge.

Stări și transformări[ modificare modificare sursă ] Pentru orice disciplină a fizicii, obiectul de studiu este un sistem. În contextul termodinamicii acesta va fi un sistem termodinamic : o porțiune finită, precis delimitată, din realitatea materialăcare poate include atât substanță cât și radiație.

S-a mai afirmat că însuși președintele Wilson a fost un obstacol al ratificării tratatului, el fiind nemulțumit atât de pretențiile Senatului, cât și de cele ale Aliaților. Puteri centrale[ modificare modificare sursă ] Discursul a fost larg răspândit ca instrument de propagandă aliată și a fost tradus în multe limbi pentru diseminare globală.

Informațiiimportante