Viziunea unei persoane și a bolii sale

zona zoster la vedere

Anul acesta,a fost marcat de o pandemie globală care a dus la decesul a sute de mii de oameni la nivel mondial. Pandemia a lovit toate statele membre și, deși multe dintre ele au reușit să aplatizeze curba pandemiei, COVID rămâne o preocupare uriașă și va continua să fie până când se va găsi un vaccin eficient.

COVID a demonstrat că sănătatea trebuie să devină elementul central al politicii europene. Viziunea creștin-democratică asupra lumii Datorită rădăcinilor sale creștin-democratice și umaniste, grupul PPE pune întotdeauna bunăstarea individului - bunăstarea fizică, mentală și socială a cetățenilor - în centrul acțiunilor sale. În consecință, părinții fondatori creștin-democrați au pus bunăstarea tuturor europenilor în centrul politicii europene.

De atunci, aceasta este unul dintre cele trei obiective principale ale UE, consacrat la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, alături de promovarea păcii și a valorilor noastre fundamentale. Mai presus de toate, noi, în calitate de creștin-democrați, suntem ferm convinși viziunea unei persoane și a bolii sale ființele umane pot contura un viitor mai bun. În același mod în care medicii, asistenții medicali și farmaciștii îmbunătățesc viața de zi cu zi a milioane de europeni, credem că o guvernare bună și politici bune pot face același lucru.

Dorim să conturăm progresul medical și științific.

Credem într-un viitor mai bun. Susținem rezultatele științifice și progresul și dorim ca Europa să folosească știința în mod intenționat pentru a promova bunăstarea tuturor oamenilor. Creștin-democrații cred într-o societate care îi ajută pe cei aflați în nevoie. Pentru noi, progresul medical nu este doar un alt model de afaceri.

Pentru noi, progresul medical reprezintă pur și simplu necesitatea de a îmbunătăți viața de zi cu zi a tuturor, în funcție de veniturile lor, de nivelul educațional sau de originea lor regională în Europa. De asemenea, credem în capacitatea indivizilor de a crește, de a crea și de a viziunea unei persoane și a bolii sale la bunăstarea tuturor celorlalți, fără a fi împiedicați sau patronați.

O societate care permite individului să fie inclus, dar totuși liber.

Susținem beneficiile inovării și ne bazăm deciziile pe știință. Știm că tehnologia trebuie să servească oamenii și nu invers, dar, de asemenea, nu trebuie să închidem ușa noilor posibilități tehnologice, cum ar fi aplicațiile, sistemele de tip big data, inteligența artificială IA și medicina personalizată. Dimpotrivă, ne dorim ca Europa să imprime și să modeleze ea însăși aceste noi tendințe.

Pregătirea viziunii Bates

Noi punem oamenii în centrul inovațiilor. Progresul medical trebuie să fie ferm ancorat într-un sistem de valori clar, centrat pe oameni.

Noi, în calitate de creștin-democrați, am adoptat deja o poziție clară atunci când vine vorba de valorificarea potențialului european în sectorul sănătății: suntem alături de cetățenii noștri, de exemplu în lupta împotriva cancerului. Credem că valorile noastre, anvergura noastră și disponibilitatea noastră de a depune eforturi pentru a stimula inovarea și a împărtăși aceste cunoștințe cu întreaga comunitate științifică sunt principii-cheie care ne vor permite să îmbunătățim viața europenilor, încercând să luptăm împotriva amenințării pe care o reprezintă cancerul.

A A Agenda pentru dezvoltare durabilă România s-a alăturat liderilor celor state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie adoptând Agenda pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile — economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în Fără sărăcie — Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context. Sănătate şi bunăstare — Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.

Aceleași valori trebuie să ne ghideze în străduințele noastre de a asigura că tuturor europenilor li se garantează accesul la standarde înalte de asistență medicală.

Întrucât medicina se bazează în cele din urmă pe cunoștințe anterioare, utilizarea optimă a sistemelor de tip big data și a IA permite cercetătorilor și medicilor să analizeze direct trecutul pentru a face prognoze mai rapide și mai exacte despre viitor.

Boală - Wikipedia

Suntem conștienți că, în ceea ce privește sănătatea, tehnologia poate face diferența între o viață pierdută și o viață salvată. Mai mult, știm că marile provocări medicale, cum ar fi bolile sau pandemiile, nu pot fi rezolvate decât împreună.

  • Viziune până la 2 5 este ca
  • Picioarele deteriorate ale vederii se amorțesc
  • Minus viziune unitară

Prin urmare, vrem să lucrăm împreună în Europa și, de asemenea, în afara continentului nostru. Dorim, prin acorduri comerciale echitabile, să reunim profesioniștii din domeniul sănătății pentru a împărtăși mai bine cunoștințele și a crea rețele pentru îmbunătățirea asistenței medicale în Europa și în afara Europei.

Banii fug de tine? Acesta poate fi motivul!

Și, în plus, dorim ca Europa să își facă auzită vocea clar împotriva tuturor celor care încearcă să folosească pandemiile, bolile sau alte riscuri la adresa sănătății pentru jocuri de putere. Luptăm împotriva dezinformării sau împotriva țărilor care ascund informații importante despre cum să combatem bolile sau pandemiile. Gestionarea riscurilor pentru sănătate va fi piatra de temelie a unei securități cu adevărat creștin-democratice pentru viitor.

Credem într-o Uniune Europeană care respectă, protejează și susține toți europenii. Credem într-o Uniune Europeană care permite și stimulează inovarea și contribuie la viața tuturor.

infectie la ochi cauze

Uniunea noastră este, de asemenea, o Uniune a Sănătății, având la bază politici centrate pe oameni. Trebuie să se țină seama de nevoile individuale ale bărbaților și ale femeilor în toate deciziile luate în politica de sănătate. Este, de asemenea, o Uniune care rămâne deschisă lumii din afara granițelor sale.

Agenda pentru dezvoltare durabilă | Ministry of Foreign Affairs

Susținem cooperarea internațională pentru ca Europa să beneficieze de progresul medical și să contribuie la acesta. Cooperarea științifică și medicală va crea o situație de câștig reciproc de care societatea și economia noastră pot beneficia în mod egal.

Și acționăm astfel conștienți de faptul că Europa are, de asemenea, responsabilitatea globală de a contribui la promovarea sănătății publice în alte părți ale lumii, ca parte a ajutorului nostru pentru dezvoltare. Trebuie sprijinite consolidarea rezilienței și stimularea pregătirii în sectoarele de sănătate ale țărilor partenere.

Educația și formarea profesioniștilor din domeniul sănătății sunt esențiale pentru aceasta. Trebuie să ne asigurăm că răspunsul umanitar și în materie de sănătate al Miopie plus sau minus la criza provocată de COVID nu este utilizat în mod abuziv pentru a promova ideologii și agende politice.

Ministerul Afacerilor Externe

Criza provocată de COVID a arătat că, pentru a valorifica pe deplin avantajele pentru cetățenii noștri într-o lume globalizată și interconectată, UE trebuie să aibă o politica de sănătate puternică. Acest caracter central al politicii de sănătate vrem să-l consolidăm la nivelul UE. Acolo unde este necesar, UE trebuie să primească instrumentele potrivite pentru miopia cervicală deveni o Uniune a Sănătății eficientă, bazată pe următoarele principii: O Europă care respectă; O Europă care protejează și sprijină și; O Europă care inovează și deschide drumuri noi pentru a ne îmbunătăți viețile.

Competențe și responsabilități Criza provocată de COVID a arătat că amenințările la adresa sănătății nu țin cont de frontiere și că este necesar un răspuns european mai coordonat. Statele membre rămân responsabile pentru multe părți ale politicii în domeniul sănătății. Cu toate acestea, Uniunea Europeană are mult mai multe posibilități decât cele utilizate în prezent.

Această acțiune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea cauzelor, a transmiterii și prevenirii acestora, precum și informarea și educația în materie de sănătate, precum și supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora.

UE a luat măsuri, în cadrul acestui domeniu de competență, pentru îmbunătățirea sănătății publice de exemplu, campanii publice împotriva tutunului, alcoolului, obezității și drogurilorpentru combaterea amenințărilor transfrontaliere grave de exemplu, rezistența antimicrobianăpentru prevenirea și gestionarea bolilor umane și animale de exemplu, boala vacii nebune ESBpentru reducerea riscurilor la adresa sănătății umane de exemplu, legislația alimentară și legislația REACH și pentru armonizarea strategiilor de sănătate între statele membre de exemplu, mobilitatea profesioniștilor din domeniul sănătății și a pacienților.

În ciuda tuturor activităților deja desfășurate la nivelul UE, există încă o marjă mare de manevră pentru ca Uniunea Europeană să ofere mult mai multe în ceea ce privește politicile de sănătate, în cadrul tratatelor existente.

Dispozițiile privind sănătatea din tratate sunt încă insuficient utilizate nici o miopie chirurgicală cu laser ceea ce privește obiectivele la a căror îndeplinire ar putea contribui.

Boală - Wikipedia

Uniunea are competențe care permit mai multe acțiuni decât a întreprins până acum. De exemplu, utilizarea Directivei privind asistența medicală transfrontalieră, care se încadrează în sfera de aplicare a liberei prestări a serviciilor și care vizează apropierea dispozițiilor prevăzute de lege, ar trebui să fie mai eficientă pentru a elimina obstacolele existente în calea furnizării serviciilor medicale viziunea unei persoane și a bolii sale. Este, de exemplu, bine cunoscut faptul că accesul la asistență medicală transfrontalieră și o mai bună coordonare și promovarea celor mai bune practici între statele membre pot aduce beneficii considerabile.

Pe de altă parte, știm că majoritatea resurselor financiare pentru sistemele de sănătate rămân la nivelul statelor membre și multe competențe sunt exercitate de aceste state membre.

Poziție al Grupului PPE privind o Uniune Europeană a Sănătății

O politică europeană ambițioasă în domeniul sănătății ar trebui să respecte aceste realități și să nu creeze așteptări care nu pot fi niciodată îndeplinite. Nu orice proiect de sănătate poate fi finanțat printr-un program mai amplu de sănătate al UE și nu toate ideile bune pot fi realizate la nivel european în conformitate cu principiul subsidiarității. Cu toate acestea, suntem hotărâți să lucrăm la o politică de sănătate a UE mult mai puternică și să promovăm toate acțiunile necesare care au o valoare adăugată clară pentru UE urmărind, printre altele, reducerea fragmentării pieței interne pentru serviciile medicale.

Europa noastră se întemeiază pe subsidiaritate și solidaritate. De exemplu, fiecare regiune știe mult mai bine decât Bruxelles in ce direcție și cum să conducă spitalul sau centrul medical de pe teritoriul său.

Mediul politic național cunoaște cel mai bun mod de a organiza sistemul de sănătate și de vedere tabel de vânzare medicală. Cu toate acestea, când vine vorba de amenințări transfrontaliere, care pot fi combătute numai împreună, de reglementarea produselor de pe piața noastră internă comună care favorizează inovarea și limitează amenințările la adresa sănătății, de asistența medicală transfrontalieră și de multe alte domenii, Europa dacă viziunea 5 cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru.

Nu avem dreptul să ne limităm la un singur nivel, gândim și acționăm la diferite niveluri. Punem în centru doar nevoile oamenilor și credem cu tărie într-o Europă mai bună, mai rezilientă și într-o Europă a subsidiarității și a solidarității. Când a lovit pandemia, lipsa de acțiuni coordonate la nivelul UE a dus la probleme reale în primele etape ale pandemiei, cum ar fi închiderea frontierelor interne și paralizarea pieței interne, cu circulația extrem de dificilă a bunurilor esențiale, inclusiv a celor medicale.

Acesta este motivul pentru care solicităm să învățăm din trecut și să adoptăm o abordare mai coordonată care să ofere UE competențe reale și efective, furnizând valoare adăugată în crizele actuale și viitoare ale statelor membre. Parlamentul European a subliniat că pandemia nu cunoaște granițe sau ideologii și că este nevoie de cooperarea și solidaritatea întregii comunități internaționale și de o consolidare a sistemului ONU și mai ales a Organizației Mondiale a Sănătății OMS.

Grupul PPE consideră că toate părțile interesate, inclusiv Taiwanul, ar trebui să participe la reuniunile, mecanismele și activitățile OMS, în special în timpul unei crize globale de sănătate publică.

diagnosticarea vederii

Realități noi Tendințele demografice, provocările climatice, accesul la inovare, accesul mai bun la tratament pentru toți, prevalența ridicată a bolilor cronice, digitalizarea e-sănătatea și sustenabilitatea sistemelor de sănătate au sporit deja accentul pe politica de sănătate la nivelul UE.

Aceste provocări necesită un răspuns coordonat la nivelul UE, deoarece sunt comune tuturor statelor membre și nu cunosc frontiere. Aceste tendințe vor continua să existe și vor accelera pur și simplu schimbările prin care trece politica de sănătate. Trebuie să ținem cont de diferențele sociale și geografice în materie de sănătate și să asigurăm accesul egal la asistență medicală de înaltă calitate în întreaga Europă. Recent, în recomandările sale din ultimul semestru european adresate statelor membre, Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la reziliența imediată și pe termen lung a sistemelor naționale de sănătate pentru a face față urgențelor viitoare, recunoscând că pandemia de COVID a expus probleme structurale preexistente legate de accesibilitatea, eficacitatea și reziliența sistemelor naționale de sănătate.

gradul de vedere

Este recunoscut faptul că asistența medicală este insuficient finanțată, precum și faptul că nivelul serviciilor de medicină de familie și al coordonării este scăzut. Această criză a arătat, de asemenea, importanța existenței unor politici de sănătate bazate pe dovezi.

Aceasta include inițiative atât privind tratamentele, cât și privind prevenirea. Măsurile preventive ar trebui să fie proporționale și să asigure cele mai bune rezultate în materie de sănătate.

Informațiiimportante